Tuesday, May 22nd

Cập nhật mới nhất05:14:54 PM GMT

Tiêu điểm

LỊCH THỰC HÀNH LAB TOEFL iBT-K 128

Email In PDF.


LCH THC TP LAB: TOEFL iBT – K.128

Khai ging:  05,06/11/2012 --- Kết thúc:  25,26/01/2013

 

Ngày hc

Lp

Ging viên

Phòng hc

Sĩ s

Test 1

(mid-term)

Test 2

(Final)

Ghi chú

2-4-6

iBT-80A

Thy Công

&

Cô P/Anh

7C

10

17.12.12

23.01.13

 

iBT-60A

Cô H/Phương

&

Cô OanhOanh

4C

8

19.12.12

25.01.13

 

3-5-7

iBT-45B

Thy Long

&

Thy Hu

4C

13

20.12.12

26.01.13

 

(*) Ghi chú: Các lp thc tp lab ti phòng A4 cơ s 152 Nguyn Đình Chiu – P.6 – Q.3.

                                                                                                                                                                     

LỊCH THỰC HÀNH LAB TOEFL iBT _K 121

Email In PDF.

Downloads lich PM_K 121